Thông báo thay đổi giá vé xem biểu diễn múa rối

03-02-2013 Lượt xem:

Thông báo thay đổi giá vé xem biểu diễn múa rối

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2013, giá vé đồng hạng lên 70.000đ/vé. 

1.     Hợp đồng rối nước cho khách nước ngoài :

-         Dưới 100 khách là 10.000.000đ (mười triệu đồng chẵn)

-         Trên 100 khách tăng theo số lượng khách.

2.     Thuê rạp: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng chẵn)

Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức biểu diễn, ký kết hợp đồng kinh tế xem múa rối nước, múa rối cạn tại Nhà hát Múa rối Việt Nam xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức biểu diễn

Điện thoại: (84.4) 35682386

Fax:            (84.4) 38538674