Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn tại Trung Quốc và Chile năm 2013

Nhà hát Múa rối tham gia Liên hoan sân khấu Asean - Trung Quốc tháng 8 năm 2013
24-10-2013 Lượt xem:

  Nhà hát Múa rối tham gia Liên hoan sân khấu Asean - Trung Quốc tháng 8 năm 2013

  Các nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc Liên hoan sân khấu  Asean - Trung Quốc năm 2013

   Không khí của các nghệ sỹ sau buổi biểu diễn tại Liên hoan Sân khấu Asean - Trung Quốc năm 2013

       Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn tại Chile tháng 9 và tháng 10 năm 2013

 

    Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn và giao lưu với các bạn bè quốc tế tại Chile