Đi Phượt cùng bà lão đánh cá

Đi Phượt cùng bà lão đánh cá
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại  Rối cạn
2 Tác giả   Minh Nhật                    
3 Đạo diễn NSND Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Chí Tuyến
6 Họa sỹ tạo hình, trang phục: NSƯT Thế Khiển - Hoàng Hòe
7 Thiết kế mỹ thuật Họa sỹ Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Minh Nhật
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng