Đi Phượt cùng bà lão đánh cá

Đi Phượt cùng bà lão đánh cá
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại  Rối cạn
2 Tác giả   Minh Nhật                    
3 Đạo diễn NSND Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Chí Tuyến
6 Họa sỹ tạo hình, trang phục: NSƯT Thế Khiển - Hoàng Hòe
7 Thiết kế mỹ thuật Họa sỹ Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category Stage Puppet
2 Author  Minh Nhat                        
3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

4 Assistant Director  
5 Music Chi Tuyen
6 Artist painter

Artist of Merit The Khien

7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Minh Nhật
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng