Đoàn Diễn Viên 1

Trần Minh Toàn
Nguyễn Thị Thu Hoàn
NSƯT Vũ Thế Khiển
Nguyễn Lan Hương
Cao Thị Huyền
Đinh Văn Dũng
Nguyễn Thanh Hùng
Vũ Thanh Tùng
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thúy Lan
Nguyễn Hữu Hiệp