Đoàn Diễn Viên 2

NSƯT Nguyễn Thế Long
NSƯT Nguyễn Thu Hằng
NSƯT Trần Quý Quốc
Bùi Duy Hiếu
Đào Quốc Hưng
Đỗ Thị Kha
Hoàng Đạt Hiển
Nguyễn Bá Thành
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Minh Hồng
Nguyễn Xuân Đại
Bùi Minh Thu