Đoàn Diễn Viên 2

NSƯT Nguyễn Thế Long
NSƯT Nguyễn Thu Hằng
NSƯT Trần Phú Quốc
Bùi Duy Hiếu
Đào Quốc Hưng
Đỗ Thị Kha
Hoàng Đạt Hiển
Nguyễn Bá Thành
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Lê Tuấn Anh
Nguyễn Minh Hồng
Nguyễn Xuân Đại