Đoàn Diễn Viên 3

NSƯT Nguyễn Hồng Phong
NSƯT Hoàng Kim Thoa
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Văn Châu
Hồ Quang Huy
Ngô Doãn Thịnh
Nguyễn Long Giang
Nguyễn Ngọc Trìu
Phan Thị Hồng Nhung
Trịnh Thùy Trang
Vũ Thiếu Ngân