ANDERSEN

ANDERSEN
Ekip sản xuất: 
1 Category Water puppetry
2 Author Ngô Quỳnh Giao                           
3 Director Ngô Quỳnh Giao - NSND Vương Duy Biên
4 Assistant Director  
5 Music Đặng Duy Chiến
6 artist painter Ngô Quỳnh Giao - Lê Đình Nguyên
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Ngô Quỳnh Giao
Đạo diễn: 
Ngô Quỳnh Giao - NSND Vương Duy Biên