Country Soul

Country Soul
Ekip sản xuất: 
1 Category Water Puppet
2 Author NSND  Vương Duy Biên                           
3 Director NSND  Vương Duy Biên
4 Assistant Director  
5 Music Quốc Trung
6 Artist painter NSND Vương Tất Lợi - Duy Bằng
7 Fine art design Lời thơ: Phan Huyền Thư
8 Choreographers NSND Ứng Duy Thịnh

 

Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên