Spining Dishes

Spining Dishes
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rod
2 Tác giả Trần Đăng Trắc                           
3 Đạo diễn Trần Đăng Trắc
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Nguyễn Thị Hiền
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Trần Đăng Trắc
Đạo diễn: 
Trần Đăng Trắc