Sun Wukong three times conquering White Bone Demon

Sun Wukong three times conquering White Bone Demon
Ekip sản xuất: 
1 Category Rối que
2 Author Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong                           
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music Nhạc chọn
6 Artist painter NSND Vương Tất Lợi
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Chuyển thể NSƯT Nguyễn Hồng Phong
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng