Alibaba and 40 thieves (long)

Alibaba and 40 thieves (long)
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author V. Maxlov (Russia) - Hồng Quân translates                           
3 Director Văn Mi - Minh Hằng - Trần Văn Nghĩa
4 Assistant Director  
5 Music Khắc Văn
6 Artist painter Ngô Quỳnh Giao - Đặng Ánh Ngà
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
V. Maxlov (Russia) - Hồng Quân translates
Đạo diễn: 
Văn Mi - Minh Hằng - Trần Văn Nghĩa