Alibaba và 40 tên cướp (dài)

Alibaba và 40 tên cướp (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả V. Maxlov (Liên Xô) - Hồng Quân dịch                           
3 Đạo diễn Văn Mi - Minh Hằng - Trần Văn Nghĩa
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Khắc Văn
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Quỳnh Giao - Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
V. Maxlov (Liên Xô) - Hồng Quân dịch
Đạo diễn: 
Văn Mi - Minh Hằng - Trần Văn Nghĩa