Mướp and Nhíp

Mướp and Nhíp
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Vương Duy Biên                           
3 Director Vương Duy Biên
4 Assistant Director  
5 Music Phạm Tuyên
6 Artist painter Vương Duy Biên
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
Vương Duy Biên