Mướp và Nhíp

Mướp và Nhíp
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Phạm Tuyên
6 Họa sỹ tạo hình Vương Duy Biên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
Vương Duy Biên