Sơn tinh Thuỷ tinh (long)

Sơn tinh Thuỷ tinh (long)
Ekip sản xuất: 
1 Category Water
2 Author Văn Học                           
3 Director Hoàng Luận - Văn Học
4 Assistant Director  
5 Music Văn Thịnh
6 Artist painter Đặng Ánh Ngà
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Hoàng Luận - Văn Học