Sơn tinh Thuỷ tinh (dài)

Sơn tinh Thuỷ tinh (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả Văn Học                           
3 Đạo diễn Hoàng Luận - Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Văn Thịnh
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Văn Học
Đạo diễn: 
Hoàng Luận - Văn Học