Trạng

Trạng
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Trần Đăng Trắc                           
3 Director Văn Học
4 Assistant Director  
5 Music Hoành Loan
6 Artist painter People's Artist Vương Tất Lợi
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Trần Đăng Trắc
Đạo diễn: 
Văn Học