Trạng

Trạng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Trần Đăng Trắc                           
3 Đạo diễn Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1    Category                               Stick Puppet 
2 Author Tran Dang Trac
3 Director Van Hoc
4 Assistant Director  
5 Music Hoanh Loan                                                               
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers