Trạng

Trạng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Trần Đăng Trắc                           
3 Đạo diễn Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo