Yellow mynah singing

Yellow mynah singing
Ekip sản xuất: 
1 Category Rod
2 Author Hồ Thiện Ngôn           
3 Director Ngô Quỳnh Giao
4 Assistant Director  
5 Music Đặng Hữu Phúc
6 Artist painter People's Artist Vương Tất Lợi
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Hồ Thiện Ngôn
Đạo diễn: 
Ngô Quỳnh Giao