Tiếng hát con sáo vàng

Tiếng hát con sáo vàng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Hồ Thiện Ngôn           
3 Đạo diễn Ngô Quỳnh Giao
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Đặng Hữu Phúc
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1     Category                                           Stick Puppet 
2 Author Ho Thien Ngon 
3 Director Ngo Quynh Giao                                            
4 Assistant Director  
5 Music Dang Huu Phuc 
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
Hồ Thiện Ngôn
Đạo diễn: 
Ngô Quỳnh Giao