Tiếng hát con sáo vàng

Tiếng hát con sáo vàng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Hồ Thiện Ngôn           
3 Đạo diễn Ngô Quỳnh Giao
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Đặng Hữu Phúc
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Hồ Thiện Ngôn
Đạo diễn: 
Ngô Quỳnh Giao