Các phòng ban chức năng

Các phong ban chức năng của nhà hát múa rối
30-07-2017 Lượt xem: 24

1/ Ban giám đốc

GĐ: NSND Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

PGĐ: Nguyễn Thị Hồng Phương

2/ Đoàn nghệ thuật truyền thống


3/ Đoàn nghệ thuật thể nghiệm

 

4/ Đội nhạc  

5/ Phòng nghệ thuật - tạo hình 

 

6/ Phòng hành chính tổng hợp


7/ Phòng tổ chức biểu diễn

 

 

Tin liên quan