Các phòng ban chức năng

Các phong ban chức năng của nhà hát múa rối
30-07-2017 Lượt xem: 24

1/ Ban giám đốc

Giám Đốc: Bà Ngô Thanh Thủy

PGĐ: NSND Vương Tất Lợi

PGĐ: NSND Nguyễn Tiến Dũng

2/ Phòng nghệ thuật

3/ Đoàn diễn viên 1


4/ Đoàn diễn viên 2


5/ Đoàn diễn viên 3


6/ Đội nhạc 


7/ Phòng hành chính tổng hợp


8/ Trung tâm mỹ thuật tạo hình 


9/ Phòng tổ chức biểu diễn


10/ Phòng tài vụ

Tin liên quan