Nghiên cứu về nghệ thuật múa rối

T5, 07/12/2012

Đến nay nghệ thuật múa rối...

T4, 07/11/2012

       Chúng ta hãy tưởng tượng: Một ngày hè...

T6, 11/04/2011

Ở trường hợp giao tiếp với...

T6, 03/11/2011

Bây giờ từ trong đến ngoài...

Hồn nhiên như... rối nước

...

Song dấu ấn của nghệ thuật múa...