Nghệ Thuật Tạo Hình Múa Rối

T3, 08/15/2017
Album ảnh rối nước:...
T7, 08/12/2017
Album ảnh 16 trò cổ...
T3, 12/27/2011

Chính từ yếu tố dân gian...

 Giá trị mỹ thuật hiện hữu ở nhiều lĩnh vực...