Rối Nước

Giờ diễn Theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ