Rối Nước

Giờ diễn Theo hợp đồng; bán vé 9h00 ngày 25/5/2019; 19h00 ngày 30/5/2019;19h30 ngày 31/5/2019; 10h30 ngày 1/6/2019 có kết hợp rối cạn; 10h00 và 20h00 ngày 1/6/2019
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày, 9h15, Thứ Sáu hàng tuần, ngày 12/7 và 19/7: Rối cạn + Rối nước
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ, Thứ Sáu: 100.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé