Rối Nước

Giờ diễn Theo hợp đồng; bán vé 20h00 ngày 27/05/2018
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn 20h00 ngày 12 tháng 10 năm 2018
Địa điểm 361 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Giá vé