Rối Nước

Giờ diễn 17h và 18h30 hằng ngày
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn 20h - Thứ bảy hàng tuần
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé 120.000đ, 160.000đ, 180.000đ, 200.000đ​
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé