Rối Nước

Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn 20h00 thứ Bảy, ngày 15 và 22/06/2024 và theo Hợp đồng trọn gói
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 1
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 150.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé