Rối Nước

Giờ diễn 20h00 Chủ Nhật 17/09/2023 và 24/09/2023 và biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé 400.000đ, 300.000đ, 200.000đ, 150.000đ, 120.000đ
Giờ diễn 20h00 Thứ Bảy hàng tuần & Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé 300.000đ, 200.000đ, 150.000đ, 120.000đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé 300.000đ, 200.000đ, 150.000đ, 120.000đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 1
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 1
Giá vé 150.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé