Các bài viết về nhà hát

T3, 06/30/2020

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng...

T3, 06/30/2020

Dựa trên tác phẩm kinh điển "Truyện Kiều...

T2, 06/15/2020

Lần đầu tiên nhân vật nàng Kiều từ...

T4, 08/28/2019

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa cho...

T6, 03/08/2019

    Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối...

T4, 03/06/2019

Các tiết mục của nghệ sĩ Hàn...