Liên Hệ

Thông tin liên hệ phòng vé : (84-24) 3853.4545 - (84-24) 3853.1333

Email : nhahatmuaroivn@gmail.com

Fax: (84-24) 3853.8674