Các hoạt động của Nhà hát

T6, 12/08/2017

Được sự đồng ý của Bộ văn hóa, Thể thao, Du...

T3, 10/31/2017
TỌA ĐÀM GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC...
T2, 08/14/2017
Chương  trình  biểu diễn múa rối " Phiêu...
T2, 07/24/2017

Theo lời mời của Đại...