Các hoạt động của Nhà hát

T3, 12/22/2020

Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể...

T3, 08/21/2018

Nhà hát múa rối Việt Nam tham dự liên...

T6, 12/29/2017
Nhà hát Múa rối Việt nam biểu diễn thành...
T6, 12/08/2017

Được sự đồng ý của Bộ văn hóa, Thể thao, Du...

T3, 10/31/2017
TỌA ĐÀM GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC...
T6, 10/13/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình "Liên hoan múa...