Các hoạt động của Nhà hát

T6, 12/29/2017
Nhà hát Múa rối Việt nam biểu diễn thành...
T6, 12/08/2017

Được sự đồng ý của Bộ văn hóa, Thể thao, Du...

T3, 10/31/2017
TỌA ĐÀM GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRUNG QUỐC...
T6, 10/13/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình "Liên hoan múa...
T2, 07/24/2017

Theo lời mời của Đại...

T7, 05/13/2017
 Chương trình Múa rối Thiếu nhi 1-6-2011...