Nhà hát Múa rối Việt Nam: Xứng danh thương hiệu nghệ thuật quốc gia

Nhà hát múa rối Việt Nam - Trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước với chức năng bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Với bề dày lịch sử...

Lịch Biểu Diễn Xem thêm

Giờ diễn 20h00 ngày 18.10; 19.10; 20.10 năm 2020 và biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp Hồng Hà - 51A Đường Thành - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giá vé 100.000đ - 200.000đ - 300.000đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé

Trailer Xem thêm