Nhà hát Múa rối Việt Nam: Xứng danh thương hiệu nghệ thuật quốc gia

Nhà hát múa rối Việt Nam - Trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước với chức năng bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống. Với bề dày lịch sử...

Lịch Biểu Diễn Xem thêm

Giờ diễn
Địa điểm rạp Rạp 1
Giá vé 80.000 VNĐ
Giờ diễn 20h00 ngày 10.12.2019 và Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé 120.000đ - 160.000đ - 200.000đ
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm rạp Rạp 2
Giá vé

Trailer Xem thêm