Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 18h ngày 12/07/2017
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 20h - Thứ bảy hàng tuần
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé 120.000đ, 160.000đ, 180.000đ, 200.000đ​
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 18h30 thứ 7 ngày 30/09/2017 và 16h chủ nhật ngày 01/10/2017
Địa điểm Rạp 2
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn 18h30 thứ 7 ngày 30/09/2017 và 16h chủ nhật ngày 01/10/2017
Địa điểm
Giá vé 80.000đ
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé