Rối Cạn

Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2 - Nhà hát Múa rối Việt Nam
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Nhận biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam - 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Rạp 2
Giá vé
Giờ diễn Nhận biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Sân khấu Thủy Đình
Giá vé
Giờ diễn 20h00 thứ Bảy, ngày 15 và 22/06/2024 và theo Hợp đồng trọn gói
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn Biểu diễn theo hợp đồng
Địa điểm Nhà hát Múa rối Việt Nam, 361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé
Giờ diễn
Địa điểm
Giá vé