Tin tức

T3, 06/30/2020

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng...

T3, 06/30/2020

Dựa trên tác phẩm kinh điển "Truyện Kiều...

T2, 05/25/2020

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 dần ổn...

T6, 03/08/2019

    Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối...

T3, 08/21/2018

Nhà hát múa rối Việt Nam tham dự liên...