Xét tuyển viên chức năm 2020 - 2021

Thông báo Xét tuyển viên chức năm 2020 - 2021
22-12-2020 Lượt xem:

Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Múa rối Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) đối với vị trí Kỹ thuật viên hạng IV; tương đương bậc 2 (A2) trở lên đối với vị trí Chuyên viên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương đối với vị trí Kỹ thuật viên hạng IV và Chuyên viên Tổ chức Biểu diễn.
4. Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh dự thi (Thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự).

    II. Vị trí, số lượng tuyển dụng và điều kiện theo yêu cầu của từng vị trí việc làm:
    1. Vị trí Diễn viên hạng III (Mã số: V.10.04.14) và Diễn viên hạng IV (Mã số: V.10.04.15): 04 chỉ tiêu. Yêu cầu:

Có ngoại hình khá trở lên (không bị dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp).
1.1. Hai (02) Diễn viên Múa rối hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sân khấu.
1.2. Một (01) Diễn viên Múa rối hạng IV: Tốt nghiệp Trung cấp Múa.
1.3. Một (01) Diễn viên Nhạc công hạng III : Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đàn Tranh.

2. Vị trí Kỹ thuật viên hạng IV (Mã số V.05.02.08) làm âm thanh - ánh sáng: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Trung cấp nghề phát thanh truyền hình.
3. Vị trí Chuyên viên (Mã ngạch 01.003) làm công tác Tổ chức biểu diễn: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu: 
 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý văn hóa.
4. Vị trí Họa sỹ hạng III thiết kế mỹ thuật và điêu khắc (Mã số V.10.08.27): 02 chỉ tiêu. Yêu cầu: 
 
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Thiết kế mỹ thuật và Điêu khắc.
    III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức: 
1. Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí.  Thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký xét tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký hoặc gửi qua đường bưu chính.
2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Nhà hát Múa rối Việt Nam.  

3. Địa điểm nhận: Phòng Hành chính, Tổng hợp, Nhà hát Múa rối Việt Nam

Điện thoại: 024.35681922,
Địa chỉ: Số 361 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
                 

                                                                      

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng