THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU NSND & NSƯT (Danh hiệu NSND)

Thông báo của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Nhà hát Múa rối Việt Nam về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú
10-07-2021 Lượt xem:

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể ngày 10  tháng 7 năm 2021 để xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú.
Trong quá trình xét, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.
Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với những tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá bỏ phiếu kín đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân cho: 01 người

Bà Lê Thị Hồng Hà    NSUT,Trưởng Phòng Nghệ thuật,Tạo hình: Không đạt

Vậy Hội đồng xin thông báo công khai kết quả xét tặng Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú trong toàn Nhà hát./.
                                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG
                                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                                      Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng