Một số hình ảnh về Nhà hát những năm đầu thành lập

Hơn 50 năm đã trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta chỉ thị cho Cố Bộ trưởng Hoàng Minh Giám: "...cần có Đoàn múa rối chuyên nghiệp để các cháu thiếu nhi có thêm niềm vui, tiếng cười..."
03-01-2009 Lượt xem:

Lời nói đơn giản và ngắn gọn ấy đã thực sự là chỉ thị quan trọng, là mục tiêu phấn đấu của Nhà hát múa rối Việt nam nói riêng và toàn thể nghành múa rối cả nước nói chung.

Ngày 12 tháng 3 đã đi vào lịch sử ngành múa rối Việt Nam như một mốc son ngời sáng. Nhiệm vụ, trọng trách của Nhà hát Múa rối Việt Nam là lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật văn hóa truyền thống. Hòa nhập cùng bước tiến của xã hội, những năm gần đây Nhà hát Múa rối Việt Nam đã có những bước đột phá đáng ghi nhận góp phần đưa nghệ thuật múa rối nước nhà lên tầm cao mới, đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt.

Dưới đây là một số hình ảnh của Nhà hát Múa rối Việt Nam những năm đầu thành lập:


Kỷ niệm ngày Bác Hồ chỉ thị thành lập Múa rối 12 tháng 3 năm 1956


Bác Hồ với nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên nhà hát (Năm 1961)


Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ nghệ sĩ Nhà hát tại Phủ Chủ tịch (Năm 1961)


Hoạt động trong những năm đầu mới thành lập