Aladin và Cây đèn thần

Aladin và Cây đèn thần
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que, sân khấu đen
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng 
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Mai Kiên
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng 
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng