Âm Vang Đồng Quê

Âm Vang Đồng Quê
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn & Rối nước
2 Tác giả                            
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc NSƯT Duy Hòa, Nhạc sĩ Mai Kiên, NSND Hạnh Nhân
6 Họa sỹ tạo hình NSƯT Thế Khiển
7 Thiết kế mỹ thuật Họa sĩ Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Hồng Phong

 

1 Category Puppetry and Water Puppetry
2 Author                            
3 Director People’s Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Meritorious Artist Duy Hoa, Musician Mai Kien, People’s Artist Hanh Nhan
6 artist painter Meritorious Artist The Khien
7 Fine art design  Painter Ngo Thang
8 Choreographers People’s Artist Hong Phong

 

Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng