ANDERSEN

ANDERSEN
Ekip sản xuất: 
1 Tác giả            Ngô Quỳnh Giao                
2 Đạo diễn Ngô Quỳnh Giao - NSND Vương Duy Biên
3 Trợ lý đạo diễn  
4 Âm nhạc Đặng Duy Chiến
5 Họa sỹ tạo hình Ngô Quỳnh Giao - Lê Đình Nguyê
6 Thiết kế mỹ thuật  
7 Biên đạo