Ảo thuật (trò)

Ảo thuật (trò)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả  Phúc Dĩ                          
3 Đạo diễn  
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Phúc Dĩ
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Đạo diễn: 
Phúc Dĩ