Báu vật rừng xanh

Báu vật rừng xanh
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Bá Thành - NSƯT Quang Vân                           
3 Đạo diễn NSƯT Đinh Trọng Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Bá Thành - NSƯT Quang Vân
Đạo diễn: 
NSƯT Đinh Trọng Dũng