Bầy gấu vui tính (ngắn)

Bầy gấu vui tính (ngắn)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả Poliandva (Liên Xô), J.Kalab (Tiệp Khắc), Soạn kịch M.R, Huỳnh Văn Cát dịch                           
3 Đạo diễn Đặng Lợi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Văn Lưu
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Đình Thịnh
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Poliandva (Liên Xô), J.Kalab (Tiệp Khắc), Soạn kịch M.R, Huỳnh Văn Cát dịch
Đạo diễn: 
Đặng Lợi