Bộ Trưởng, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ lớn lao cho Nhà hát Múa rối Việt Nam:

5 nhiệm vụ lớn lao mà Bộ Trưởng, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giao cho Nhà hát Múa rối Việt Nam
15-08-2017 Lượt xem:

Bộ Trưởng, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ lớn lao cho Nhà hát Múa rối Việt Nam:

1. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nghệ thuật múa rối là đem niềm vui, tiếng cười đến với các cháu thiếu nhi, nhi đồng, phát huy những thành tích đã đạt được, các nghệ sĩ phải luôn thắp sáng ngọn lửa khát khao sáng tạo, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, sáng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật Múa rối chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi, nhi đồng.

2. Nhà hát Múa rối phải luôn giữ vững và phát huy vai trò nhà hát đầu đàn của nghệ thuật múa rối dân tộc. Tập trung nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị của nghệ thuật múa rối mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đã dày công tạo dựng.

3. Nhà hát quan tâm hơn nữa công tác đao tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, mở rộng liên kết với các cơ sở đào đạo nghệ thuật, khai thác tối đa kinh nghiệm của những nghệ sĩ múa rối lão thành để truyền nghề, tạo dựng một thế hệ nghệ sĩ trẻ có đạo đức, trình độ chuyên môn để kế tục, phát triển sự nghiệp nghệ thuật múa rối nước nhà.

4. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Nhà hát cần phát huy những kinh nghiệm đã có, chủ động xây dựng quan hệ giao lưu văn hóa với nhiều tổ chức, quốc gia trên thế giới, tích cực giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài thông qua các tiết mục, chương trình nghệ thuật múa rối mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Vững bước đi lên trong cơ chế thị trường, không ngừng nâng cao đời sống nghệ sĩ, diễn viên, người lao động.

Theo báo: thethaovanhoa.vn (29/12/2016)