Các thành tích và giải thưởng

31-07-2017 Lượt xem:

    THÀNH TÍCH NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM (1956 - 2019)

A- Danh hiệu thi đua của Đảng - Nhà nước và Bộ văn hóa - Thể thao – Du lịch

trao tặng

 1. Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1961
 2. Đơn vị khá nhất của Bộ văn hóa năm 1963,1964,1965
 3. Huân chương Kháng chiến Hạng Ba năm 1973
 4. Huân chương Itxala – Huân chương Tự do Hạng Nhất là phần thưởng cao quý nhất của nước Lào dành tặng cho Nhà hát năm 1973
 5. Cờ thi đua khá nhất của Bộ văn hóa  năm 1975,1976
 6. Bằng khen của Liên đoàn thanh niên sinh viên Thế giới  - Hội phụ nữ dân chủ Quốc tế tặng năm 1978
 7. Huân chương Lao động Hạng Hai năm 2001
 8. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa – Thông tin năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014,2015
 9. Bằng khen của Chính phủ năm 2002
 10. Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006
 11. Bằng khen của BCH Công đoàn Bộ văn hóa thông tin năm 2006, 2008, 2010
 12. Bằng khen của UBND tỉnh Lào cai năm 2006 cho Đơn vị có nhiều thành tích phục vụ biểu diễn vùng sâu vùng xa
 13. Bằng khen của Bộ văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2007, 2008, 2016
 14. Tập thể lao động xuất sắc năm 2012
 15. Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng Nhà hát 2015
 16. Huân chương Độc lập Hạng 3 – năm 2016
 17. Huân chương Độc lập hạng 3 năm 2017 
 18. 02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hang 3 năm 2017
 19. 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng năm 2017
 20. 02 đồng chí nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều giải thưởng khác năm 2018 
 21. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ năm 2019 

 

 

 

 

 

B- Các giải thưởng nghệ thuật

 1. Giải thưởng vở diễn xuất sắc: “Đôi ngọc lưu ly”- Liên hoan Múa rối Taskent, Liên Bang Nga, năm 1979
 2. Giải A :vở diễn “Phù Đổng Thiên Vương” (Ông Gióng) - Hội diễn sân khấu múa rối lần 1, năm 1981
 3. Giải A :vở diễn “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh” - Hội diễn sân khấu múa rối lần thứ II, năm 1989.
 4. Giải A :vở diễn “Sơn Hậu”- Hội diễn sân khấu múa rối lần thứ II, năm 1989.
 5. Giải A: chương trình tiết mục nhỏ đội múa rối Rồng Vàng -Hội diễn sân khấu Múa rối Toàn quốc, năm 1989.
 6. Bằng khen : Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 28 tại Ấn Độ,năm 1990.
 7. Huy chương Vàng : tiết mục “Nguyệt Cô hoá cáo” - Hội diễn sân khấu múa rối toàn quốc lần thứ III, năm 1994.
 8. Huy chương Vàng: chương trình Múa rối nước cổ truyền -Hội diễn sân khấu múa rối toàn quốc lần thứ III, năm 1994.
 9. Huy chương Bạc :vở diễn “Mướp và Nhít” - Hội diễn sân khấu múa rối toàn quốc lần thứ III, năm 1994.
 10. Huy chương Vàng :vở diễn “Đánh cáo bắt vịt” -Hội diễn sân khấu múa rối toàn quốc lần thứ III, năm 1994.
 11. Bằng khen : Festival Montreal , Canada, năm 1995.
 12. Giải đặc biệt xuất sắc : Liên hoan múa rối quốc tế  Charleville- Mezires , Pháp, năm 2000
 13. Giải đặc biệt : Liên hoan múa rối thế giới tại Chutron, Hàn quốc, năm 2001
 14. Giải nhất  : Cúp pha lê “ Chương trình biểu diễn truyền thống hay nhất” - Liên hoan Múa rối Quốc tế  Praha- Tiệp khắc, năm 2002.
 15. Bằng khen : Liên hoan múa rối quốc tế Giwacheon- Hàn quốc, năm 2002.
 16. Huy chương Bạc : tiết mục “Một nét quê hương” - Liên hoan nghệ thuật Múa rối chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2003.
 17. Huy chương Bạc : vở “Chuyện về người Tràng Sĩ”-  Liên hoan nghệ thuật Múa rối chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2003.
 18. Bằng khen : Festival múa rối quốc tế  Istanbul- Thổ nhĩ Kỳ, năm 2003
 19. Bằng khen :  Festival múa rối quốc tế Pháp, năm 2004
 20. Bằng khen :  Festival múa rối quốc tế Maroc, năm 2004
 21. Bằng khen - Bộ văn hóa Nhật bản, năm 2005
 22. Giải B : Tác phẩm sân khấu  “Đức Thánh Trần” - Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, năm 2005
 23. Bằng khen; Hội nghệ sỹ sân khấu Việt nam, năm 2007, 2008, 2011
 24. Huy chương Vàng : vở diễn “Hồn Quê” -  Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ Nhất – Hà Nội, năm 2008
 25. Huy chương Vàng :tiết mục “múa Phượng” (vở diễn Hồn Quê) - Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ Nhất- Hà Nội. năm 2008
 26. Huy chương Bạc: vở “Chuyện Tò he”- Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ Nhất – Hà Nội. năm 2008
 27. Bằng chứng nhận: cho sự tham gia của Nhà hát Múa rối  Việt nam - Festival Huế, năm 2008.
 28. Huy chương Vàng :vở diễn “Truyện cổ Anđecxen” - Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ  II – Hà Nội, năm 2010
 29. Huy chương Bạc:  tiết mục “Vịt con xấu xí” -Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ  II– Hà Nội, năm 2010
 30. Huy chương Bạc: tiết mục “Hồn khí Thăng Long” - Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ  II – Hà Nội, năm 2010
 31. Huy chương Bạc : tiết mục “Trăng trẻ thơ” - Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ  II– Hà Nội. năm 2010
 32. Huy chương Bạc: vở diễn “Aladanh và cây đèn thần” - Liên hoan múa rối quốc tế lần  thứ  III – Hà Nội, năm 2012
 33. Huy chương Bạc: vở diễn “Không gian trắng” -Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ  III – Hà Nội, năm 2012
 34. Giải B: tiết mục “Không gian trắng”- Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, năm 2012.
 35. Giải B : vở diễn “Nhịp điệu Quê hương”- Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, năm 2013.
 36. Tiết mục được khán giả yêu thích nhất:  Liên hoan Sân khấu Asean, Nam Ninh – Trung quốc .năm 2013
 37. Giải thưởng Quán quân thế giới : chương trình  “Nhịp điệu quê hương” -Liên hoan Múa rối Thế giới (Harmony World Puppet Carnival ) Thái Lan ,năm 2014 
 38. Huy chương Vàng: vở diễn “ Vũ điệu hoa quỳnh” - Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV - Hà Nội, năm 2015.
 39. Huy chương Bạc: Vở diễn “Chuyện tình Dạ Trạch” -Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV – Hà Nội, năm 2015
 40. Huy chương Bạc : vở diễn  “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” -Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ IV – Hà Nội, năm 2015
 41. Giải A: vở diễn “ Vũ điệu Hoa Quỳnh “- Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt nam, năm 2015 
 42. Giải thưởng Hoa dâm bụt : Liên hoan Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 5 tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc ,năm 2017
 43. Giải đặc biệt:  Liên hoan Múa rối Quốc tế “Lễ hội tiệc trà” lần thứ 4 tại Moscow- Nga, năm 2017.
 44. Giải vở diễn xuất sắc nhất :chương trình Múa rối nước truyền thống, Ekaterinburg- Nga, năm 2018
 45. Huy chương Vàng :vở “Trê Cóc”- Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ 5- Hà Nội, năm 2018.
 46. Huy chương Vàng : vở diễn “Thân phận nàng Kiều” - Liên hoan Sân khấu Quốc tế thử nghiệm lần thứ IV- Hà Nội, năm 2019
 47. Giải vở diễn xuất sắc của Hội Nghệ sỹ sân khấu năm 2020 - Vở diễn "Thân phận nàng Kiều"  
 48. Giải đạo diễn xuất sắc của Hội Nghệ sỹ sân khấu năm 2020 - NSND Nguyễn Tiến Dũng - Vở diễn "Thân phận nàng Kiều"