Câu chuyện năm 2000

Câu chuyện năm 2000
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối SK đen
2 Tác giả Đàm Thành - Hoài Giao                           
3 Đạo diễn Quỳnh Giao
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Vương Duy Biên - Trần Ngọc Canh
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Đàm Thành - Hoài Giao
Đạo diễn: 
Quỳnh Giao