Câu chuyện Trái đất

Câu chuyện Trái đất
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả Ngô Quỳnh Giao                           
3 Đạo diễn Ngô Quỳnh Giao
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Đặng Hữu Phúc
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Quỳnh Giao
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Mascot puppet 
2 Author Ngo Quynh Giao                           
3 Director Ngo Quynh Giao 
4 Assistant Director  
5 Music Dang Huu Phuc
6 artist painter Ngo Quynh Giao
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Ngô Quỳnh Giao
Đạo diễn: 
Ngô Quỳnh Giao