Cây hoa chết người

Cây hoa chết người
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả NSƯT Đàm Trung Thành                           
3 Đạo diễn Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Quốc Bảo
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Mascot Puppet 
2 Author                         Artist of Merit Dam Trung Thanh                            
3 Director Van Hoc
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter Vu Quoc Bao 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSƯT Đàm Trung Thành 
Đạo diễn: 
Văn Học