Chào xuân

Chào xuân
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSND  Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND  Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Mai Kiên
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi - Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Stick puppet 
2 Author                          People's Artist Nguyen Tien Dung                            
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung 
4 Assistant Director  
5 Music Mai Kien 
6 artist painter People's Artist Vuong Tat Loi - Le Dinh Nguyen 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng