Chiếc tổ ong

Chiếc tổ ong
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối Tay - Rối que
2 Tác giả NSND Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSƯT Đinh Trọng Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoàng Lương
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Quốc Bảo
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category                    Hand Puppet - Stick Puppet 
2 Author People's Aritst Vuong Duy Bien                           
3 Director Aritst of Merit Dinh Trong Dung
4 Assistant Director  
5 Music Hoang Luong 
6 artist painter Vu Quoc Bao
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSƯT Đinh Trọng Dũng