Chú vịt khoang

Chú vịt khoang
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả Thiện Mỹ                           
3 Đạo diễn Thiện Mỹ
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hồ Bắc
6 Họa sỹ tạo hình Thiện Mỹ
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Thiện Mỹ
Đạo diễn: 
Thiện Mỹ