Chương trình biểu diễn 1.6.2019

Chương trình biểu diễn 1.6.2019
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn
2 Tác giả          NSƯT Lê Thị Hồng Hà                  
3 Đạo diễn        NSƯT Lê Thị Hồng Hà   
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  Biên tập: Đặng Duy Chiến
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo Cao Tùng

 

1 Category Rối cạn
2 Author              
         NSƯT Lê Thị Hồng Hà                  
             
3 Director NSƯT Lê Thị Hồng Hà
     
4 Assistant Director  
5 Music Biên tập: Đặng Duy Chiến
6 artist painter Ngô Thắng
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers Cao Tùng

 

Tác Giả: 
NSƯT Lê Thị Hồng Hà
Đạo diễn: 
NSƯT Lê Thị Hồng Hà