Chương trình biểu diễn 1.6.2019

Chương trình biểu diễn 1.6.2019
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn
2 Tác giả NSƯT Lê Thị Hồng Hà                  
3 Đạo diễn NSƯT Lê Thị Hồng Hà   
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  Biên tập: Đặng Duy Chiến
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo Cao Tùng

 

1 Category Stage Puppet
2 Author  

Artist of Merit Le Thi Hong Ha

                         
3 Director Artist of Merit Le Thi Hong Ha
     
4 Assistant Director  
5 Music Dang Duy Chien
6 Artist painter Ngo Thang
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers Cao Tung

 

Tác Giả: 
NSƯT Lê Thị Hồng Hà
Đạo diễn: 
NSƯT Lê Thị Hồng Hà