Chương trình Đội Rồng vàng, nhiều tiết mục từ lẻ

Chương trình Đội Rồng vàng, nhiều tiết mục từ lẻ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Nhiều thể loại rối
2 Tác giả Sáng tác tập thể                            
3 Đạo diễn Tuấn Khanh - Hoàng Thực
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Tchaikovski - Thanh Hải - Hoàng Hà - Phạm Tuyên - Thanh Hải
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà - Vương Duy Biên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Sáng tác tập thể
Đạo diễn: 
Tuấn Khanh - Hoàng Thực