Chương trình ĐỒNG VỌNG RỐI VIỆT thường kỳ

Chương trình ĐỒNG VỌNG RỐI VIỆT thường kỳ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Múa rối nước kết hợp múa rối cạn
2 Tác giả Rối nước truyền thống - rối cạn NSND Nguyễn Tiến Dũng
3 Đạo diễn Tổng đạo diễn chương trình NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Âm nhạc truyền thống kết hợp đương đại
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi, NS Duy Bằng
7 Thiết kế mỹ thuật NS Ngô Thắng
8 Biên đạo  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng